Uus kaastöönõukogu

ESK eestseisuse ettepanekul alustab tööd uus kaastöönõukogu, millesse kuulub 16 inimest (vt lähemalt ESK!).  Nende inimeste abiga loodetakse anda uus hingamine  meie organisatsioonile, kavandada arengukava ja teha ettepanekud muudatusteks põhikirjas ning täiendada liikmeskonda. Üldkogu ette tuuakse muudatusettepanekud Aegna üldkogul 29.- 30. juunil.