Juhtimine

ESK asutati 5. detsembril 1992. a Muhu saarel

Eesti Saarte Kogu (ESK) on Eesti saarte endiste ja praeguste kogukondade vabatahtlik ühendus. ESK kui saarlaskondade esindajate konsultatiivse organisatsiooni tegevuse põhieesmärgiks on saarte arengu ja elu järjepidavuse tagamine, sellega seotud probleemide läbitöötamine, nende teadvustamine ühiskonnale ja riigile ning nende lahendamisele kaasaaitamine.
Saarte probleemide mitmekesisuse täielikuks esiletoomiseks on ESKs esindatuse võimalus kõigil saartel sõltumata nende halduslikust staatusest ja elanike arvust ning kõikidel saarlaskondadel sõltumata nende praegusest elukohast.

ESK liikmeks võivad olla Eesti saarte nii praegusi kui ka endisi saarlaskondi esindavad:

  •  füüsilised isikud;
  •  kohalikud omavalitsused ja nende liidud;
  •  mittetulundusühingud.

ESK eetilise tegevuse põhimõtted