Eestseisus

Alates 02.12.2018 (uue põhikirja alusel) on Eesti Saarte Kogul eestseisus ehk volinike koosolek, mille tööst võtavad osa üldkogul valitud füüsilised isikud ja juriidiliste isikute esindajad, arvestusega igalt saarelt üks esindaja. Igal saarvallal võib olla kaks esindajat – kogukonna esindaja ja KOV-i volikogu poolt määratud esindaja. Eestseisuse liikmed valivad endi hulgast vanema ja asevanema, kes korraldab eestseisuse tööd (vt. lähemalt ESK põhikiri). 

27.jaanuaril 2019 Tallinnas toimunud Eesti Saarte Kogu üldkogul kinnitati esimese eestseisuse liikmed. 

Eestseisus 13.04.2022

 

Eestseisuse protokollid ja lisad

TOIMUMISKOHTPROTOKOLLLisa 1Lisa 2Lisa 3Lisa 4
30.10.2023protokoll
25.08.2023 OrissaaresprotokollLisad 1 ja 2Lisa3
12.06.2023protokoll
02.11.2022ProtokollLisa 1, tegevuskava 2023 Lisa 2, eelarve 2023
Veebikoosolek 30. mai 2022Protokoll
Tallinn 13.aprill 2022ProtokollLisa 1Lisa 2
Meet keskkonnas koosolek 24.03.21ProtokollLisa 1, tegevuskava 2021 Lisa 2, eelarve 2021Lisa 3, statuut
Tallinn 21.märts 2019Protokoll
Tallinn 20.september 2019ProtokollESK_tulud_kulud_2019ESK_tegevuskava_2019
Muhu 6.detsember 2019ProtokollMuhu 06.12.2019 osalejadESK_eelarve_2020ESK tegevuskava 2020
04.09.2020 veebikoosolek ZoomisProtokollLisa3Lisa4

 

Töörühmad

Töörühmad ja nende eestvedajad

Hariduse ja kultuuri töörühm, millel on 2 juhti. Kultuuri juhib Liina Miks.
Liikmed: Meelis Mereäär, Anu Streng, Svea Aavik, Jana Stahl, Veera Leas, Terje Lilleoks
Õigusloome töörühm – juhib Jüri Lember. Liikmed Toomas Luhaäär, Mark Soosaar.
Loodus – ja keskkond – juhib Maret Kaljulaid. Töörühma liige Leo Filippov.
Turvalisuse töörühm – juhib Rein Tafenau.
Revisjonikomisjon –  Siim Avi, Svea Aavik ja Eeva Mägi.