Eestseisus

Alates 02.12.2018 (uue põhikirja alusel) on Eesti Saarte Kogul eestseisus ehk volinike koosolek, mille tööst võtavad osa üldkogul valitud füüsilised isikud ja juriidiliste isikute esindajad, arvestusega igalt saarelt üks esindaja. Igal saarvallal võib olla kaks esindajat – kogukonna esindaja ja KOV-i volikogu poolt määratud esindaja. Eestseisuse liikmed valivad endi hulgast vanema ja asevanema, kes korraldab eestseisuse tööd (vt. lähemalt ESK põhikiri).

27.jaanuaril 2019 Tallinnas toimunud Eesti Saarte Kogu üldkogul kinnitati esimese eestseisuse liikmed. 

Eestseisus 19.02.2024

 

Eestseisuse protokollid ja lisad

TOIMUMISKOHTPROTOKOLLLisa 1Lisa 2Lisa 3Lisa 4
12.veebruar 2024protokoll
8.jaanuar 2024protokoll
27.november 2023protokoll
30.oktoober 2023protokoll
25.august 2023 OrissaareprotokollLisad 1 ja 2Lisa3
12. juuni 2023protokoll
2.november 2022ProtokollLisa 1, tegevuskava 2023 Lisa 2, eelarve 2023
30. mai 2022Protokoll
Tallinn 13.aprill 2022ProtokollLisa 1Lisa 2
24.märts 2021ProtokollLisa 1, tegevuskava 2021 Lisa 2, eelarve 2021Lisa 3, statuut
4.september 2020ProtokollLisa3Lisa4
Tallinn 21.märts 2019Protokoll
Tallinn 20.september 2019ProtokollESK_tulud_kulud_2019ESK_tegevuskava_2019
Muhu 6.detsember 2019ProtokollMuhu 06.12.2019 osalejadESK_eelarve_2020ESK tegevuskava 2020

 

Töörühmad

Töörühmad ja nende eestvedajad

Hariduse ja kultuuri töörühm Kultuuri osa juhib Liina Miks.
Liikmed: Meelis Mereäär, Anu Streng, Svea Aavik, Jana Stahl, Veera Leas, Terje Lilleoks.
Õigusloome töörühm – juhib Jüri Lember. Liikmed Toomas Luhaäär, Mark Soosaar.
Loodus  ja keskkond – juhib Maret Kaljulaid. Töörühma liige Leo Filippov.
Turvalisuse töörühm – juhib Rein Tafenau.
Revisjonikomisjon –  Siim Avi, Svea Aavik ja Eeva Mägi.

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post:eestisaartekogu@gmail.com
a/a EE167700771010055866 LHV

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär 
  • Liina Miks 
  • Jana Stahl

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.