Abruka

Abruka saar asub Saare maakonnas endise Kaarma valla piires. Saare pindala on 8,78 km2, veetee Abruka ja Roomassaare sadama vahel on 6 km. Elanike arv on ligi 40.

Esimesed teated saare asustusest pärinevad keskajast, kui Saare-Lääne piiskopid rajasid saarele hobuste kasvatamiseks karjamõisa. Alaline asustus tekkis saarele 18. saj. Kõige rohkem on saarel elanud 150 inimest.

Abruka suuremad naabersaared on Vahase, Kasselaid ja Linnusitamaa.

Limbi ninal asub 1923.a. valmistatud metallsõrestikuga nn alumine tuletorn. Ülemine tuletorn, mis valmis 1931. aastal, on 36 m kõrge.

Abrukal asub 92 ha suurune botaanilis-zooloogiline kaitseala – salu-lehtmets, mis on oma laiuskraadi kohta väga lopsaka kasvuga. Aastatel 1878-1880 rajati saarele nn “hirveaed”, kuhu toodi 13 hirve Kuramaalt. Ka praegu on saarel hirvi.

Saare surnuaial asub rist 1994.a. “Estonial” hukkunute mälestuseks.

Saarel asuv keskusehoone on ehitatud 1960-ndatel aastatel ning on praegu kasutusel puhkemajana. Samas lähedal asub külakiigega lõkke-, palli- ja telkimisplats.

Abrukale saab sõita paadiga Roomassaare sadamast.

www.abruka.ee

abrukainfo.eu