ESK üldkogu

Eesti Saarte Kogu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek ehk üldkogu, kus igal ESK  liikmel on üks hääl. Füüsilisest isikust ESK liige, kes on ühtlasi juriidilise isikuesindaja, omab ühte häält.

 


Toimunud üldkogude protokollid

TOIMUMISKOHTKUTSEPROTOKOLLPÖÖRDUMINE
Abruka 14.06.2023Protokoll
Tallinn 05.12.2022Protokoll
Osmussaar 3.-4. juuni 2022KutseProtokollPöördumine
Tallinn 13.aprill 2022Protokoll
Kõinastu 28.august 2021Protokoll
ESK üldkogu Zoomis 4.september 2020Protokoll
Prangli 18.mai 2019Protokoll
Tallinn 27.jaanuar 2019Protokoll
Tallinn 8.detsember 2018Protokoll
Piirissaare 15.-16.juuni 2018Protokoll
2017
2016
Väike-Pakri 26.-27.juuni 2015ProtokollPöördumine
Saaremaa 27.-28.juuni 2014Protokoll
Aegna 30.juuni-1.juuli 2013Protokoll
Manija 29.juuni-1.juuli 2012Protokoll
Prangli 3.-4.juuli 2011Kutse
Vormsi 4.-5.juuli 2010Protokoll
Muhu 28.-29.juuni 2009KutseProtokollPöördumine
Hiiumaa 27.-28.juuni 2008KutseProtokollPöördumine
Manija 6.-7-juuli 2007KutseProtokollPöördumine
Abruka-Vahase 30.juuni-2.juuli 2006KutseProtokoll
Kihnu 1.-3.juuli 2005KutseProtokollPöördumine
Ruhnu 9.-11-juuli 2004KutseProtokollPöördumine
Kassari 27.-28.juuni 2003KutseProtokoll
Muhu ESK XI juubel 6.detsember 2002KutseProtokoll
Naissaare 28.-29.juuni 2002Protokoll
Muhu 29.juuni 2001Protokoll
Piirissaare 30.juuni-1.juuli 2000Protokoll
Vilsandi 1.-2.juuli 1999Protokoll
Prangli 10.-11.juuli 1998Protokoll
Manija 27.-28.juuni 1997Protokoll
Vormsi 28.-29.juuni 1996Protokoll
Abruka 21.-22.juuni 1995Protokoll
Saaremaa 20.november 1993Protokoll