Naissaar

Naissaar asub Harju maakonnas Viimsi vallas. Saare pindala on 18,6 km2, lähim kaugus mandrist 8 km. Elanike arv 5.

Esimesed kirjalikud teated Naissaarest pärinevad juba 11. sajandist, esimene kindel teade püsiasustusest on aastast 1469. 1934. aastal elas saarel 450 inimest, neist 155 rootslast ja 291 eestlast, kes olid peamiselt Eesti sõjaväelaagri teenistuses.

Läbi aegade, alates Põhjasõjast 1710 kuni 1995. aastani, on kasutatud saart sõjalistel eesmärkidel. Suurimad kaitseehitised rajati saarele selle sajandi alguses ja nende teenindamiseks ehitati kitsarööpaline raudtee. Üks osa sellest raudteest on kasutusel veel praegugi.

50 aastat oli saar eestlastele suletud, seal elasid vaid Nõukogude armee sõjaväelased. Enamik neist lahkus 1993. aastal.

Suur osa saarest on kaetud metsaga ja kuulutatud looduspargiks. Saarele on rajatud looduse õpperada ja keskkonnamisteeriumi loodusõppe keskus.

naissaar.ee

www.viimsivald.ee