Piirissaar

Piirissaar asub Tartu maakonnas Peipsi järves ja on pärast viimast haldusreformi Tartu valla osa. Saare pindala on 7,7 km2, veetee Laaksaare ja Piirissaare sadama vahel on 10 km. Elanike arv 105.

Saarel on kolm küla: Piiri, Tooni ja Saare. Saar on madal ja enamik saarest soostunud. Vaid 55 hektarit saarest (kirdeosa) on hoonestatud ja kasutatakse köögivilja, peamiselt sibula kasvatamiseks.

Piirissaar on väga omapärase arhailise, etnilise ja kultuurilise elulaadiga saar. Saarel elavad vanausuliste, õigeusklike ja luterlaste kogukonnad. Piirissaare elanike põhiosa moodustavad vene vanausulised, kes põgenesid Venemaalt 16. sajandi kirikureformi eest.

Piirissaar on ka botaanilis-zooloogiline kaitseala. Lisaks kaitsealustele taimedele on siin kuus liiki kahepaikseid ja arvukalt linde. Saarel on tähtis koht kogu Peipsi järve kalamajanduse arendamisel ja kaitsmisel.

Piirissaarele saab sõita laevaga Laaksaare sadamast (10 km) ja tiiburlaevaga Tartust (63 km).

Fotod pärinevad 2017 Piirissaarel toimunud fotokonkursilt. 

Päisefoto: Kullapalavik

Alumine foto: Küla tee

 

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post:eestisaartekogu@gmail.com
a/a EE167700771010055866 LHV

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär 
  • Liina Miks 
  • Jana Stahl

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.