Piirissaar

Piirissaar asub Tartu maakonnas Peipsi järves ja on pärast viimast haldusreformi Tartu valla osa. Saare pindala on 7,7 km2, veetee Laaksaare ja Piirissaare sadama vahel on 10 km. Elanike arv 105.

Saarel on kolm küla: Piiri, Tooni ja Saare. Saar on madal ja enamik saarest soostunud. Vaid 55 hektarit saarest (kirdeosa) on hoonestatud ja kasutatakse köögivilja, peamiselt sibula kasvatamiseks.

Piirissaar on väga omapärase arhailise, etnilise ja kultuurilise elulaadiga saar. Saarel elavad vanausuliste, õigeusklike ja luterlaste kogukonnad. Piirissaare elanike põhiosa moodustavad vene vanausulised, kes põgenesid Venemaalt 16. sajandi kirikureformi eest.

Piirissaar on ka botaanilis-zooloogiline kaitseala. Lisaks kaitsealustele taimedele on siin kuus liiki kahepaikseid ja arvukalt linde. Saarel on tähtis koht kogu Peipsi järve kalamajanduse arendamisel ja kaitsmisel.

Piirissaarele saab sõita laevaga Laaksaare sadamast (10 km) ja tiiburlaevaga Tartust (63 km).

Fotod pärinevad 2017 Piirissaarel toimunud fotokonkursilt. 

Päisefoto: Kullapalavik

Alumine foto: Küla tee