Saared

Eestis on loendatud kokku 2222 meresaart, millest 318 on suuremad kui 1 hektar.

97% Eesti saarte elanikest elavad Saaremaal, Hiiumaal ja Muhumaal. 2011.a. rahvaloenduse andmetel elab saartel püsivalt 40 715 inimest ehk 3% Eesti püsielanikest. Veel 2000.aasta loenduse ajal elas saartel kokku 47 404 inimest. Kuigi saareelanike arv on jätkuvalt vähenenud, on püsivalt asustatud saarte arv 2000. aastaga võrreldes, mil aastaringseid asukaid oli 14 saarel ja laiul (Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Kihnu, Kassari, Vormsi, Prangli, Ruhnu, Piirissaar, Manija, Abruka, Kesselaid, Vilsandi ja Naissaar), kasvanud 2011. aastaks 19-le – lisandunud on Väike-Pakri, Osmussaar, Kõinastu, Aegna ja Mohni.

Väikseid saari nimetatakse laidudeks, rahudeks, karedeks, nasvadeks, mäkkideks, kivideks, kuivadeks jne. (Allikas: Wikipeedia).