november 2013

Mida teeme ühiselt 2013. a lõpus ja 2014. a esimeses pooles?

Toetudes ESK uuele strateegiale (vt KÜSK projekti materjale!) kinnitas eestseisus hiljuti meie eelseisva tegevuskava järgmiselt:   Laine hoiab silma peal uue PVS koostamisel (koostab töörühm regionaalministri juhtimisel) ja saarte rohemajandusprojektidel (suursaared);   Püüame laiendada aktiivset liikmeskonda, eriti kaasata MTÜ-sid kõikidelt püsiasustusega saartelt;   Korraldame suvel Saaremaal 2 eraldi üritust: ESK

Loe edasi »