aprill 2022

Hiiumaa vääriselupaikade otsimine käib harvesteridega võidu

Kuigi sadu või tuhandeidki aastaid inimhäiringuteta arenenud vääriselupaigad kuuluvad looduskaitse alla, on nende arvele võtmine käinud aeglaselt, mistõttu on tuhandeid hektareid juba praegu raielankideks muudetud. ….seistes Hiiumaal Tahkuna poolsaarel ühe raielangi keskel kõrguva säilikpuu kõrval.

Loe edasi »