juuli 20, 2022

Tuule püüdmisest saab kalapüügist tulusam tegevus

Riigikogu võttis vastu seaduse, mis näeb tuulikute talumise eest ette hüvitise kohalikele elanikele ja omavalitsustele. Keskkonnatasude seadusse lisandub uus tasu liik – keskkonnahäiringu hüvitamise tasu.