Eesti-Läti meretuulepargi parimaks kohaks osutus Sõrvest läände jääv mereala

Täna kinnitas valitsus Eesti ja Läti meretuuleenergia ühisprojekti ELWIND asukoha Eesti merealal. Uuringute ja analüüside põhjal on Eesti vetes ühisprojekti elluviimiseks sobilikumaks arendusalaks Sõrve säärest läände jääv mereala.