Hiiumaa

Uudiseid Sõru sadamast

Euroopa Regionaalfondi toel #EstLat #Interreg (https://www.facebook.com/estlat) koostööprojekti raames asusime 2021. aasta lõpus uuendama Sõru sadamas väikelaevadele mõeldud veeala ja kaid.

Loe edasi »

Hiiumaa vääriselupaikade otsimine käib harvesteridega võidu

Kuigi sadu või tuhandeidki aastaid inimhäiringuteta arenenud vääriselupaigad kuuluvad looduskaitse alla, on nende arvele võtmine käinud aeglaselt, mistõttu on tuhandeid hektareid juba praegu raielankideks muudetud. ….seistes Hiiumaal Tahkuna poolsaarel ühe raielangi keskel kõrguva säilikpuu kõrval.

Loe edasi »

KALAÄRI LÖÖB ÕITSELE

Lähiaastail suureneb Eestis kasvatatud vikerforelli kogus plahvatuslikult. Mitu ettevõtet tegelevad praegu asjaajamisega, et ehitada Hiiumaa ja Saaremaa vetesse kalakasvandused, kust püütav vikerforell on looduslikult kasvanud kalast puhtam ja maitsvam.

Loe edasi »