aprill 2013

ESK esindaja osales energiasäästu konverentsil Brüsselis

Brüsselis 16-17 aprillil korraldatud saarte energiasäästu propageeriva projekti PROMISE korraldatud konverentsil ja töötubades osales Eestist ainsana ESK esindajana TTÜ teadur Ülo Kask. Erinevatelt EL saartelt oli osalejaid üle 30. PROMISE on Euroopa Liidu Intelligent Energy Europe programmi kolmeaastane projekt, mis lõpeb 2103. aasta sügisel (http://www.ieepromise.eu/en/project-overview). Loe lähemalt Ülo kokkuvõtet ESK

Loe edasi »

KÜSK projekti töörühm alustas tegevust

Projekti töörühma kuuluvad lisaks eestseisusele kõik uue kaastöönõukogu liikmed, kelle abiga loodetakse teha olulised muudatused ESK põhikirjas, uuendada ja täpsustada ühingu liikmeskond  ning A.Keskpaiga juhtimisel välja töötada ESK uus strateegia aastani 2020. Töörühma esimene koosolek toimus 19.aprillil ning selle tulemusena on valminud uue põhikirja töövariant ning strateegia alusmaterjal, mis on

Loe edasi »

Uus kaastöönõukogu

ESK eestseisuse ettepanekul alustab tööd uus kaastöönõukogu, millesse kuulub 16 inimest (vt lähemalt ESK!).  Nende inimeste abiga loodetakse anda uus hingamine  meie organisatsioonile, kavandada arengukava ja teha ettepanekud muudatusteks põhikirjas ning täiendada liikmeskonda. Üldkogu ette tuuakse muudatusettepanekud Aegna üldkogul 29.- 30. juunil.

Loe edasi »