KÜSK projekti töörühm alustas tegevust

Projekti töörühma kuuluvad lisaks eestseisusele kõik uue kaastöönõukogu liikmed, kelle abiga loodetakse teha olulised muudatused ESK põhikirjas, uuendada ja täpsustada ühingu liikmeskond  ning A.Keskpaiga juhtimisel välja töötada ESK uus strateegia aastani 2020. Töörühma esimene koosolek toimus 19.aprillil ning selle tulemusena on valminud uue põhikirja töövariant ning strateegia alusmaterjal, mis on olemas kõigil töörühma liikmetel. Nimetatud dokumendid tuuakse kõikide ESK liikmete ette Aegna üldkogul. Seal   loodetakse uus põhikiri vastu võtta ning strateegia põhiküsimused läbi arutadal. ESK kui organisatsioon peaks tugevnema läbi uute liikmete, kes on kas  füüsilised isikud ja / või  nende ühendused. Kui tunnete huvi nende dokumentide vastu, siis palun võtke ühendust lähima eestseisuse või kaastöönõukogu liikmega!