Aegna päevade kokkuvõte

 

Juunikuu viimastel päevadel ( 29. ja 30. juunil) toimus Aegna saarel kolm ESK üritust kokku 130 osavõtjaga.

 

Esimesel päeval toimunud seminaril “Rohelised saared. Saarte ja ESK strateegilised valikud” tutvustas Triin Vokk MTÜ-st Jätkusuutlik Saaremaa Interreg IVA Saarte ja saarestike alamprogrammi poolt toetatud projekti Green Islands tulemusi ja õppetunde ning Kuressaares toimunud projekti seminaril toimunud paneeldiskussiooni kokkuvõtet, kus arutleti Läänemere piirkonna saarte tulevaste koostööprojektide võimalikke teemasid (vt. https://saared.ee/?page_id=162) ning Aado Keskpaiga eestvedamisel arutleti ESK võimalike strateegiliste valikute ning tulevaste ühisprojektide teemadel (vt tehtud ettekandeid meie kodulehel https://saared.ee/?page_id=462) ja koostatava ESK uue strateegia mustandvarianti Maris Jõgeva märkustega https://saared.ee/?page_id=512;

 

 

Teisel päeval toimunud üldkogul oli põhiliseks arutlusteemaks ESK uus põhikiri, liikmelisus ning liikmemaksude suurus. Eelnevalt listi kaudu levitatud / esitatud uus põhikiri võeti aluseks ning usaldati mõningate muudatuste lõplik sõnastamine red toimkonnale koosseisus Laine Tarvis, Kai Võlli ja Aivi Telvik.

Uue põhikirja leiate õige pea peale selle kinnitamist meie kodulehel. Üldkogu protokoll on kättesaadav aadressilt https://saared.ee/?page_id=353.

 

Laupäeva õhtul alanud ning pühapäeval jätkunud saarte pärimuskultuuri päevadel räägiti jutte teemal “Meri annab, meri võtab”. Lisandusid vanade seltskonnatantsude õppimine / tantsimine ning ühislaulmine. Õpetajateks / juhendajateks olid kutsutud Piret Päär ja Tuule Kann.

 

Täname toetajaid:EL Kesk- Läänemre programm Interreg 2007-2013; Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Rahvakultuuri Keskus!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.