Muhu

Sidusad pärandniidud Muhus

Muhu saarel taastatakse projekti “LIFE sidusad pärandniidud” raames kokku 200 hektarit pärandkoosluste – rannaniite, loopealseid ehk alvareid ja puisniite ning taasalustatakse nende alade hooldus – niitmine või karjatamine. Alad on valitud selliselt, et suureneks heas seisus alade omavaheline sidusus – see aitab kaasa liigirikkuse säilimisele. Pärandkooslused on olulised liigirikkuse hoidjad.

Loe edasi »

Muhu uudissed

Lapsed oo nüid kenaste uie kuolivuastaga ää arjun ja nõnna oo just paras aeg lapsevanematel kua ennassid selle rivi piale sättida.

Loe edasi »