Eesti kultuuriseltside ühendus kogunes Pärnus

https://kultuuriseltsid.ee/uudised/2020/eesti-kultuuriseltsid-parnus/