Eesti Saarte Kogule valiti uus juhatus

PRESSITEADE

31.01.2024 toimus Tallinnas Eesti Saarte Kogu (ESK) erakorraline üldkogu, millel valiti uus juhatus ja sama organisatsiooni eestseisuses asendati sealt juhatusse valitud liikmed.

Üldkogu poolt kinnitati kolmeliikmeline juhatus. Uude juhatusse valiti Meelis Mereäär Muhu saarelt, Jana Stahl Pakri saartelt ja Liina Miks Piirissaarelt.

Üldkogul arutati lisaks juhtorganite koosseisu ümbervalimisele ja kinnitamisele ka teisi organisatoorseid küsimusi, sealhulgas vajadust põhikirja kaasajastamiseks.

Värske juhatuse liige Jana Stahl :“ Võtan juhatuse liikme koorma teadmises, et Eesti Saarte Kogu töökorraldust tuleks täiustada. Ennekõike on see kommunikatsioon organisatsiooni sees, aga ka tihedam koostöö eestseisusega.“

Eestseisuse vanem Jüri Lember: „ Olen veendunud, et Eesti Saarte Kogu koostöövaim ja erinevate väikesaarte probleemide teadvustamine ning nende lahendamisele kaasa aitamine saab peale tänaseid valimisi uue hoo. Üldkogul aset leidnud valimiste tulemus annab selleks veendumuse.“

 

Eesti Saarte Kogu on 18 Eesti saare kogukondi ühendav mittetulundusühing, mis loodi 5.detsembril 1992. Eesti Saarte Kogu üks peamisi ülesandeid on Püsiasustusega väikesaarte seadusest tulenev partnerlus KOV-de ja riigiga saarte elu-oluga seotud küsimuste lahendamisel.

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.