ESK erakorraline üldkoosolek 22. aprill 2018

Toimumiskoht: Lihula kultuurimaja (Tallinna mnt 1A, LIHULA)
Aeg: 13.30-17.30, 22. aprill 2018

Haldusreformi tulemusel on Eesti omavalitsuste ja sealhulgas ka paljude saarte halduslik staatus muutunud. Mitu saart on muutunud “linnaks” ja Saaremaa väikestest valdadest, kellest mitmed osalesid eraldi liikmetena ESK töös, on saanud kolme asustatud väikesaarega Saaremaa suurvald.
Need muutused puudutavad ka ESK liikmeskonda ja ühenduse toimimist. ESK eestseisus ja seadusandluse töörühm kutsuvad kokku erakorralise üldkogu eesmärgiga muuta ESK kui kodanikuühenduse töö ja tegevus paremini toimivaks Eesti kõigi saarte elanike esindamisel nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelise suhtlemise tasandil.

Päevakorras:

  • ESK kui institutsiooni rollist Eestis seoses riigi saartepoliitikaga ja muutunud haldusstruktuuriga.
  • ESK põhikirja kaasajastamine.
  • ESK visioon Euroopa väikesaarte ühenduse (ESIN) liikmena ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide liikmena.
  • ESK kandideerimine üle-eestilise ühendusena väikesaarte elanike esindajaks valitsuse väikesaarte komisjonis.

REGISTREERUMINE 20. aprilliks kl 10.00.

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.