ESK juhatuse kohtumistest

Sellel nädalal toimusid Kõinastu üldkogul tõusetunud teemadest ajendatuna ESK juhatuse kohtumised erinevate ministeeriumite ametnikega ning minister Jaak Aabiga.

Teisipäeval leidis aset kokkusaamine Raivo Küüdiga, kes on Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler. 
 
Siseministeeriumis 13.10.2021 olid väikesaarte komisjonis arutlusel järgmised teemad:
  1. Väikesaared ja transport. Arengud transpordi valdkonnas  – Kaupo Läänerand (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
  2. Ruhnu transpordi teemad  – Reet Laos, Jaak Viilipus, Kadi Saks (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
  3. kahe MKMi määruse arutelu  – Hana-Maarja Helinurm  (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

– majandus- ja taristuministri 28.09.2020 määrus nr 58 “Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid laevaliinidel”  (https://www.riigiteataja.ee/akt/127112020003) ja

– 30.04.20201 määrus nr 20 “Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Eesti mandri ja väikesaarte vahelistel laevaliinidel” sätestatud sõidusoodustuste andmise alused (https://www.riigiteataja.ee/akt/105052021005)

4. Päästepaadi soetamine Kihnu vajaduste katteks ning päästeskeem kriisiolukordadeks  – Janek Mägi (Siseministeerium),  Agris Koppel (Sotsiaalministeerium), Marge Kohtla (PPA).

Kokkuvõtte nii sellest kui ka kohtumisest 12.10.21 teeb juhatus kokkuvõtte detsembrikuu koosolekul tagasivaates 2021 aastale. 

Rubriigid