ESK kultuuritöörühma kogunemisest

22. septembril said EKSÜ zoomes kokku Eesti Saarte Kogu kultuuritöörühma liikmed.  Kuna tegemist on töögrupi esimese kohtumisega, siis püüti sõnastada saarte üldine kultuuripilt ja olud.

Töögrupi liikmed leidisid, et saarte pärandkultuur on minimaalsel tasemel olemas, rahuldavas seisus ning see kandub edasi ka nooremale põlvkonnale. Tuginedes  Tartu teadlaste uuringule, on saared turistide jaoks saared Setomaa järel jätkuvalt kõige tuntumad ja otsitumad pärandpiirkonnad Eestis. Maine on hea.

Pikem vestlus kujunes välja saarte kohaliku köögi teemadel. Saartel süüakse ikka väga erilisi toite ning see omapära on hästi välja joonistunud ning alles. Rahvariide traditsiooni aga kõikidel saartel ei ole.

Meenutati ka varasematel aastatel toimunud mitmeid saarte ühisprojekte ning leiti et on taas aeg teha noortele suunatud pärimuspäevi.

Töögrupi memo saab lugeda siit.

EKS juurde on moodustatud veel turvalisuse, õigusloome ning looduse ja keskkonna töörühmad, kes alustavad tööd õige peatselt.

Liina Miks
Töögrupis osalenu
EKSÜ tegevjuht

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.