ESK pidas Osmussaarel üldkogu

3. – 4. juunil pidas ESK oma korralist üldkogu. Seekord Osmussaarel.

Saarele oli kokku tulnud 21 ESK liiget. Mitmel neist olid volikirjad ka teistelt liikmetelt. Üldkogust võttis osa Keskkonnaministeeriumist Hanno Zingel ning Aivar Viidik Riigikogu saarte toetusrühmast.

Päevakorras olid mitmed saarte elanikke erutavad teemad: rannakaitsevööndi muutmine saartel, püsielaniku mõiste, loomade tapmine ja väärindamine kohapeal / liha ja tapasaaduste müük väikesaarel otse talust,  liikmemaksu muutmine, muudatused transpordi korraldamises. Kõigest sellest saab täpsemalt lugeda ESK üldkoosoleku protokollist lähiajal.

ESK võttis vastu ka pöördumise, mille teksti avaldame koos protokolliga.

Infopunktina oli kõne all septembris toimuv Euroopa väikesaarte kohtumine Kihnu saarel ESK eestvedamisel . 

Lepiti kokku, et järgmise aasta suvine üldkogu peetakse Abrukal.


Suviste üldkogude juurde kuulub alati omavaheline suhtlus ning ka vastuvõtva saarega tutvumine. Nii ka seekord. Kuigi paljud osalejad lahkusid kohe pärast üldkoosolekut, said asjalised siiski omavahel ka veidi aega vestlemiseks. 

Laupäeval saime Osmussaare perenaise Rita Koppeliga koos teha tiiru ka läbi ja ümber saare. Nähtu oli põnev ja killuke sellest kajastub ka allolevas galeriis (fotodel klõpsates). Saarel tunnevad hästi end sajad lambad ja lehmad. Selle saare lugu on tihedalt seotud nii rannarootslaste ajaloo kui ka militaarse pärandiga. Igal juhul tasub Osmussaar oma silmaga ära näha!

 

Liina Miks
ESK üldkogul osalenu

Svea Aaviku galerii

Liina Miks galerii