ESK projekt toetatud

ESK projekt “Eesti Saarte Kogu suutlikkuse tugevdamine” sai KÜSKilt toetust 7200 €.
Loe täpsemalt (eesmärgid, tegevused) projekti ja KÜSKi kodulehelt.

Rubriigid