Eesti Saarte Kogu pöördumine Riigikogu saarte toetusrühma poole

Eesti Saarte Kogu üldkogu otsustas oma 10.mail Hiiumaal toimunud üldkogul toetada MTÜ Saare Rannarahva Seltsi (SRS) tegevust Saaremaa ja Sörve lääneranniku tuuletööstuspargi viimiseks Saaremaa rannikust ohutusse kaugusesse.


Täna on 300 meetri kõrguste tuugenitega tuulepargid kavandatud rannale liiga lähedale, mis paneb ohtu rannarahva tervise, vara ja traditsioonilised tegevused.
Teiste riikide kogemused ja teostatud uuringud annavad selge indikatsiooni, et suured tuulepargid mõjutavad negatiivselt nii lokaalset kliimat ja tekitavad keskkonnale mitte pelgalt visuaalse reostuse, vaid ka kahjuliku mürareostuse, mis pikaajalise mõju korral kahjustab elusorganisme, sealhulgas inimest.

Arusaamatuks jääb, miks suurfirmade ärihuvid kaaluvad ülesse kohalike inimeste elukorralduse ja -keskkonna kahjustamise.
Tänaseks on selge, et esmased põhjendused, millega avalikkust ja kohalikke randlasi püüti veenda suurte meretuuleparkide hädavajalikkusest Eesti elektrienergia vajaduse rahuldamiseks lähitulevikus, ei vasta tegelikkusele.
Käesolevaga avaldab Eesti Saarte Kogu, mis esindab 18 suur-ja väikesaare kogukonda, oma seisukoha, et riigi eriplaneeringu menetlejad peavad arvestama Saaremaa kohalike kogukondade arvamusega ja hiigeltuugenite tuulepark tuleb viia rannikust ohutusse kaugusesse.

Me ei soovi jätta järeltulevatele põlvedele tehnoloogiliste monstrumitega reostatud elukeskkonda, vaid säilitada sellesama puhta ja rikkumata rannikumere, millise meie esiisad on edasi andnud meile.

Eesti Saarte Kogu nimel
Jüri Lember
Eestseisuse vanem

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.