Hiiumaa majandusülevaade 2021

Valminud on Hiiumaa majandusülevaade 2021!

Majandusülevaates võetakse kokku 2021. aasta jooksul Hiiumaa majanduselus toimunud olulised sündmused, kirjeldatakse erinevate majandussektorite tulemusi ja arutletakse võimalike tulevikustsenaariumite üle.

📍 Trükiseid saab küsida Hiiumaa vallavalitsusest ning arenduskeskusest.
📍 PDF versioon ja majandusülevaate tutvustus on leitavad arenduskeskuse veebilehelt: https://hiiumaaarenduskeskus.ee/ettevotlus/majandusulevaade/

Rubriigid