Kalana jahisadama basseini põhi paistab

Sarnaselt Sõru jahisadamale teeb ehitushanke võitja AS Tariston ka Kalana jahisadama basseinis esimese etapi tööd n-ö kuivalt, et suve teises pooles jätkata süvenduse ja lainemurdja ehitusega mere poolt.

SA Hiiumaa Sadamad ja ASi Tariston vahel sõlmiti aprillis ehitustööde leping, mille alusel on praeguseks suletud sadama­basseini sissepääs pinnasevalliga ja basseinist vesi välja pumbatud. Taristoni töödejuhataja Aivar Tammeveski sõnul läks tühjakspumpamine korda, kuid kuna basseini imbub vett, on vaja pumbad pidevalt töös hoida.
 
Sihtasutuse juht Liina Härm selgitas, et tühjas basseinis on paremad eeldused teha nii ehitus kui süvendus võimalikult kvaliteetselt. Kuivas basseinis tehtavaid töid ei takista ka keskkonnapiirangud ajal, kui meres on süvendamine kalade kaitseks keelatud.
 
Lepingujärgsed tööd hõlmavad Kalana jahisadama lõuna­muuli rajamist ja selle kindlustust, raudbetoonist slipi ehitust, raudbetoonelementidest teeninduskai ehitust ning faarvaatri ja sadama akvatooriumi süvendamist. Pakkujaid oli kolm, lisaks Taristonile OÜ Monoliit ja OÜ BauEst. Hankelepingu maht on u 1 miljon eurot käibe­maksuta ja see ületas eeldatud maksumust 37 000 euro võrra.
 
Sama riigihanke teise osa võitnud OÜ Top Marine Infra tarnib ja paigaldab ujuvkai. Selle lepingu maksumus on u 63 000 eurot, jäädes 1700 euro võrra madalamaks eeldatud maksumusest. Riigihangete registri andmetel on lepingute täitmise tähtajad aasta lõpus: ehitustöödel 9. detsembril, ujuvkail 26. novembril.
 
Enam kui 1,1 miljonit eurot maksva Kalana jahisadama ehitust rahastab suurimas osas, üle 660 000 euroga Interreg Est-Lat toetusprogramm Läänemere idaosa väikesadamate arendusprojekti kaudu. Hiiumaa vald katab projekti omaosaluse 117 000 eurot ja hanke tulemuste põhjal puudujääva osa, kuni 465 000 eurot. Maakondade arengu­strateegiate elluviimise toetusmeetmest sai sihtasutus töödeks 52 000 eurot, MTÜlt Hiiukala kaudu Euroopa merendus- ja kalandusfondist 140 000 eurot.
 
Hiiu leht
Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.