Kõinastul toimus ESK iga-aastane üldkogu

28 ja 29 augustil toimus taas ESK iga-aastane liikmete kokkusaamine – üldkogu. Seekord Muhu naaberlaiul Kõinastul.

Üldkogust võtsid osa 10 saare esindajad. Kõinastule saabuti kohalikule elule traditsiooniliselt –  veoautokastis läbi mere. Vastu võttis meid lahke pererahvas, kes tutvustas saarelistele Kõinastu lugu ja eluolu.

Ühises arutelus oli külalisi. Seekord Uku Madis Savisto ASst Saarte Liinid ning botaanik Kadri Tali.

Kõigi saareliste suur mure seondub rannaniitude ning pärandkultuurmaastike hooldamisega sh loomade karjatamise ning üleveoga. 

Eraldi olid arutelu all väikesaarte sadamad, eritranspordi ülevedu. Sadamatasud ning parkimiskohad. Püsielaniku mõiste on määratlemata.

Eesti Saarte Kogu üldkogu tegi mitu konkreetset ettepanekut erinevatele riigiasutustele, et võimaldada probleemide kompleksset lahendamist. Nende kohta on koostatud üldkogu protokoll ning need on ka ESKi teenäitajad.

Õhtu jätkus suitsuahvena ning ühise muinastulede öö tähistamisega Kõinastu rannal. Tulukesi võis vilkumas näha ka nii Saaremaa- kui ka Hiiumaa rannikul.

Üldkogu jätkus teisel päeval Kuressaares kõnekoosolekuga “Kui õige teeks Eesti Saarte Seaduse”. Kõlakojas avaldasid arvamust mitme saare esindajad, oma panuse lisasid Kihnu ansambel ning Ivo Linna. Esmakordselt anti üle tiitel Saare Tegu. Selle aasta laureaadid olid Maret Pank ning Kaia Eelma. Kuressaares toimunu kohta tehti ka ülesvõte, mille avaldame.

Sündmust Kõlakojas kajastas ka ERR

Järgmisel aastal kohtume Osmussaarel.
Saarte kogukonnad on erinevad, kuid meil on alati ühiseid teemasid.

Koos on tore!

Liina Miks
ESK sekretär

 

Maret Kaljulaidi fotod https://photos.app.goo.gl/uJrNnAvfm1VJJWnY7

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.