Saarelised kogunesid üldkogule Hiiumaa Ratturi talus

10.-11. mail toimus Eesti Saarte Kogu üldkogu Hiiumaal Ratturi talus.

Saarte esindajad pärinesid Abrukalt, Muhust, Kõinastu, Hiiumaa, Osmussaarelt, Pranglilt, Naissaarelt, Pakri saartelt, Manijalt. Lisaks oli osalejaid veebi teel või volitustega.

Nagu üldkogule tavaks, vaadati üle eelmise aasta tegevused ja kuulati selle aasta plaane. Annely Holm rääkis pikemalt ESINiga seotud kavandatavast 4 aastasest projektist.

Regionaalministri nõunik Kristiina Maripuu andis ülevaate Väikesaarte komisjoni tööst ning rõhutas omavahelise koostöö jätkamise olulisust, mis praegu on ilusasti käima läinud.

Sõna anti Hiiumaa esindusele. Saart esindasid Riho Rahuoja ning volikogu esinaine Anu Pielberg. Eraldi avaldati tunnustust ESKle noorte kultuuriprojektile ning saarte seaduse teemagrupi tegevusele.

Riigikogu saarte töörühma esimees Mart Maastik osales veebi vahendusel ja teemaks riigi poolt kavandatava tuulepargi rajamine Liivi lahte, mis tekitab väga palju küsitavusi piirkonna inimeste ning looduskeskkonna jaoks. Üldkogul osalejad leidisid, et see teema on aktuaalne ja ESKil on põhjust sellele tähelepanu pöörata ning soodustada dialoogi otsustajate ja kohalike kogukondade vahel.

Arutelu Püsiasustusega Väikesaarte Seaduse muudatusettepanekute ümber kestis hiliste õhtutundideni ning jätkus ka järgmisel päeval. Põhitemaatika on seotud saare üldkogu, saarevahtide ja saarevanemate volituste, üldkogu pädevuste ning planeeringutega.

Laupäeval sai giid Helgi Põllo eestvedamisel tehtud ka lühike tuur Reigi piirkonnas.

Järgmine suvine üldkogu toimub Vilsandil.

ESK tänab kõiki osalejaid ning jätkab aktiivset tegevust ka üldkogu vahelistel aegadel.

Täname ka Ratturi talu pererahvast külalislahkuse ning maitsva toidu eest!

Liina Miks
ESK juhatuse liige

PS: Kaanefoto tegemisega jäime hiljaks, väga mitmed olid pilditegemise ajaks lahkunud.

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.