Saaremaa rannikule plaanitava meretuulepargi alal käivad merepõhjauuringud

Saaremaa läänerannikule Saare Wind Energy plaanitava tuulepargi alal tehakse praegu nii linnuvaatlusi kui ka merepõhjauuringuid. Kõik vajalikud keskkonnauuringud peaksid lõppema aasta pärast.

ERR uudis siit: 

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.