Saarte esindajate koosolek Siseministeeriumis

KÜSK-i toetatud projekti “Eesti Saarte Kogu suutlikkuse tugevdamine” raames toimus  koosolek 26. september 2013 Tallinnas, Siseministeeriumis. Kohal olid Laine Tarvis, Ingvar Saare, Urmas Pau, Elle Puurmann, Mari-Liis Pae, Meeme Veisson, Urmas Kask, Kalju Sakk, Mark Soosaar, Aado Keskpaik ja  Maret Pank.

Laine Tarvis rääkis  lühidalt ESK poolt esitatud arvamusest Püsiasustusega väikesaarte seaduse kohta, mis oli samas järgneva  Väikesaarte komisjoni istungi põhiteemaks. Vaata arvamust https://saared.ee/?page_id=512.

Kihnu vallavanem Ingvar Saare koos  arendusnõuniku Mari Metsaga esindas ESK-d ESIN -i aastakoosolekul Ahvenamaal. Seal arutati ESIN-i tulevast strateegiat ning võimalikke ühisprojekte. Nad teevad lähemal ajal sellest üritusest kokkuvõtte, mille paigutame listi ja koduleheküljele.

Aado Keskpaiga juhtimisel arutati Maris Jõgeva  ja Kai Võlli  esitatud täiendusi ning parandusi ESK strateegia tööversioonile, mis oli kõigile kättesaadav alates Aegna üldkogust kodulk kaudu. Läbiarutatud ja täiendatud versiooni  leiate https://saared.ee/?page_id=512. Peale selle dokumendi heakskiitmist liikmete poolt listi vahendusel koostab eestseisus 2014. aastaks tegevuskava.

Väikesaarte programmi vahenditest on võimalik saada toetust max kahele väikesaarte arendusprojektile, milles peavad osalema vähemalt 2/3 nimistus olevatest väikesaartest. Otsustati esitada listi kaudu lähemal ajal 3 ideetoorikut (säästlik energiamajandus, kalandus ja turism (või viimased kokkuvõetult Väikesaarte loodus-ja kultuuripärandi kestlik kasutus). Projektide esitaja /haldaja võiks olla ESK, kes siis leiab ka vajalikud täitjad. Kalanduse osa paneb kokku Mark, turismi ja energiamajanduse – Maret. Esialgne kava võiks olla avalikustatud novembri keskpaigaks, kui hakkavad tööle uuendatud vallavalitsused.