Sidusad pärandniidud Muhus

Muhu saarel taastatakse projekti “LIFE sidusad pärandniidud” raames kokku 200 hektarit pärandkoosluste – rannaniite, loopealseid ehk alvareid ja puisniite ning taasalustatakse nende alade hooldus – niitmine või karjatamine.

Alad on valitud selliselt, et suureneks heas seisus alade omavaheline sidusus – see aitab kaasa liigirikkuse säilimisele. Pärandkooslused on olulised liigirikkuse hoidjad. Projekt alustas 2019 ja lõppeb 2025 aastal ja seda veab eest Eesti Maaülikool. Fotodel on näha taastatud loopealsed Koguvas, Muhus.

Ortofotod annavad hea ülevaate taastatud ala puude ja põõsaste katvusest. Kui enne taastamist on kinni kasvanud alal puude ja põõsaste katvus ligi 100%, siis peale taastamist 10-30%. See loob head valgustingimused niidutaimestiku kasvuks, kuid samas tagab ka põõsaste ja puudega seotud liikidele elupaigad, ning pakub tuulevarju.

Annely Holm
Projektijuht

Fotod Bert Holm, RMK

Projektist lähemalt saab lugeda siit: 
Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.