Sinimajandus Lääne-Eesti saartel

Saare Arenduskeskus SA kutsub 1. juulil kõiki meremajanduse huvilisi ja valdkonna spetsialiste konverentsile “Sinimajandus Lääne-Eesti saartel” ♻
 
✍️ Registreeru siin 17. juunini 👇
Tasuta ja piiratud kohtade arvuga konverents leiab aset Kuressaares, Thule Kojas, kuid osaleda saab ka veebi vahendusel.
 
Konverents “Sinimajandus Lääne-Eesti saartel” on ellu kutsutud eesmärgiga rajada Lääne-Eesti saartele energiasõltumatu heaolu suurendav majandusmudel. Eesmärgi poole püüdlemiseks aitab konverents kaardistada selleks vajalikku hetkeolukorda ja arenguvõimalusi piirkonna peamistes sinimajanduse sektorites, leida sünergiat, kohandada rahvusvahelisi kogemusi ja looduspõhiseid kestlikke jäätmevabu ärimudeleid.

Täpsem programm: 

Rubriigid