Talgud Anseküla seltsimaja juures

 Tööline töörööm!

Õue sai riisutud, kaevuümbrus korrastatud, maja seinapalgid “alla lastud”, oksapuru põletatud, ahjupuud saetud, suur osa puudest ka lõhutud ja riita lapitud. Hulk suuremaid ning pisemaid liigutusi peale selle veel kah tehtud! Aitäh Anseküla Põllumeeste Seltsi juhatusele suurepärase tööpäeva korraldamise eest! Aitäh Sörvemaa Pärimuse Seltsi ja Anseküla Põllumeeste Seltsi vabatahtlikele ning abilistele Anseküla, Imara, Easte, Lõu ning Kotlandi küladest! Seltsis on ete kena!

Galerii: