Teadlased soovitavad hakata Väikeses väinas siiapüüki piirama

Keskkonnaministeerium tahab mereteadlaste hinnangule tuginedes vähendada merisiia püüdmiseks kasutatavate nakkevõrkude silmasuurust, et kaitsta kala kudekarju. Saarte Kalanduse juht Heino Vipp peab piiranguid alusetuiks ning näeb selles kohalikele kaluritele ülekohtu tegemist.

Edasi siit: 

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.