Teadlased soovitavad hakata Väikeses väinas siiapüüki piirama

Keskkonnaministeerium tahab mereteadlaste hinnangule tuginedes vähendada merisiia püüdmiseks kasutatavate nakkevõrkude silmasuurust, et kaitsta kala kudekarju. Saarte Kalanduse juht Heino Vipp peab piiranguid alusetuiks ning näeb selles kohalikele kaluritele ülekohtu tegemist.

Edasi siit: