Üldkogu Väike-Pakril 26.-27.juuni

ESK XXV üldkogu toimub Väike-Pakril reede-laupäev 26.-27. juuni 2015.

Paadiinfo: Kiirpaat (max 11 in) Kurkse sadamast Kabeli sadamasse Väike-Pakri idaosas, edasi-tagasi sõiduaeg 20 min)
Reedel 26.juunil Kurkse sadamasse kogunemise aeg 10:00
Laupäeval 27.juunil Kabeli sadamasse kogunemise orienteeruv aeg 14:00

R, 26. juuni

12.00 Avamine – eestseisuse esimehe, KOVi esindaja ja Pakri kogukonna tervitused

12.15 Seminar “Eesti saared ja haldusreform”

14.15 Lõuna

15.30 Seminar jätkub – biosfääri programmiala, rahvusvaheline koostöö

17.30 Traktoriekskursioon (4 t, 10 €, giid Jana Stahl) või omal käel saarega tutvumine

22.00 Õhtusöök

L, 27. juuni

9.00 Hommikusöök

10.00 Kultuuriprogramm Pakri päevadel osalejailt

11.00 ESK üldkogu
Arutelu ESK liikmelisuse ja juhtimise teemadel
2014/2015 ESK tegevuse täitmise, eestseisuse tegevusaruande ning majandusaasta aruande kinnitamine
2015/2016 tegevuskava ja eelarve kinnitamine
Järgmise üldkogu toimumise aeg ja koht
Kohalalgatatud küsimused

14.00 Tagasisõit

Info: Osavõtumaks on 35 € (paadisõit edasi-tagasi, lõuna-, õhtu- ja hommikusöök); traktoriekskursioon +10 €/in
Ööbida saab lakas (ca 40 kohta) või voodis (13) – kõigil tasub kaasa võtta magamiskott!!

Saarele ja saarelt sõitude, söögi-joogi jms korraldamise huvides on REGISTREERIMINE ja osamaksu eelnev tasumine kohustuslik (18.juuniks 2015)!

Osamaksu tasumisel (Eesti Saarte Kogu, EE201010022055141005) palun märkige selgitusse registreerunute nimi(ed), kelle eest tasute.

Rubriigid