Väikesaarte ühisprojektide vajadused ja võimalused.

Esimene väikesaarte ühisprojekt Väikesaarte programmi ning EAS-i toetusel on jõudmas lõppfaasi.
Tänaseks oleme TTÜ Kuressaare Kolledzi abiga kaardistanud väikesaarte arengu kitsaskohad ning selle uuringu tulemused ette kandnud meie partneromavalitsuste esindajatele jt huvilistele 10.detsembril Tallinnas, Siseministeeriumis.


Uuringu lõpptekst ning koostatud lühiülevaade koostöö võimalustest ja potentsiaalsetest rahastajatest (hetketeadmiste valguses) on saadetud listi kaudu huvilistele ning muutub kättesaadavaks ka projektide all meie koduleheküljel.

Edasiste tegevustena kuni projekti lõpuni veebruaris-märtsis on
planeeritud 3-4 töötuba potentsiaalsetest projektidest huvitatud v-saarte esindajatega, et selgitada võimalusi projektijuhtide ning potentsiaalsete partnerite leidmiseks. Need peaksid toimuna Haapsalus, Pärnus incl Piirissaare, Tallinnas (kaasatud ka kaastöökogu liikmed) ning vajadusel ka Saaremaal.TTÜ KK koostab ühe ühisprojekti taotluse hiljemalt veebruari lõpuks.

Jana Stahl

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.