Vormsi valla rahuolu küsitlusest

Vormsi valla rahuloluküsitlusele vastas 70 inimest. Kahe lausega öeldes saime teada, et vormsilased on oma elukeskkonnaga üldjuhul rahul.

Teisalt on teenuseid, mis parandamist vajavad. Kolm teemat, millele vallavalitsus peaks vastajate sõnul esmajoones tähelepanu pöörama on ettevõtlus, kohalikud teed ja juhtimine. Teistest eristusid olulisuse poolest veel ligipääsetavus, haridus ja kultuur. Küsitlus oli põhjalik ja selle tulemuste kokkuvõtmine võtab veidi aega, et analüüsida kas ja millisel määral sõltuvad vastused vastaja vanusest või sellest, kas ta elab saarel aastaringselt. Veidi oli küsitlusest juba kasu ka – jagasime hinnanguid praamiliiklusele kohtumisel Kihnu Veeteede ja Transpordiametiga ja need olid abiks põhjendamisel, miks me vajame praamiühenduse korralduses parandusi. Suur aitäh ka kõigile, kes arengukava ja selle tegevuskava osas oma arvamusi jagasid.

Vormsi Vallavalitsus