Vormsi valla rahuolu küsitlusest

Vormsi valla rahuloluküsitlusele vastas 70 inimest. Kahe lausega öeldes saime teada, et vormsilased on oma elukeskkonnaga üldjuhul rahul.

Teisalt on teenuseid, mis parandamist vajavad. Kolm teemat, millele vallavalitsus peaks vastajate sõnul esmajoones tähelepanu pöörama on ettevõtlus, kohalikud teed ja juhtimine. Teistest eristusid olulisuse poolest veel ligipääsetavus, haridus ja kultuur. Küsitlus oli põhjalik ja selle tulemuste kokkuvõtmine võtab veidi aega, et analüüsida kas ja millisel määral sõltuvad vastused vastaja vanusest või sellest, kas ta elab saarel aastaringselt. Veidi oli küsitlusest juba kasu ka – jagasime hinnanguid praamiliiklusele kohtumisel Kihnu Veeteede ja Transpordiametiga ja need olid abiks põhjendamisel, miks me vajame praamiühenduse korralduses parandusi. Suur aitäh ka kõigile, kes arengukava ja selle tegevuskava osas oma arvamusi jagasid.

Vormsi Vallavalitsus

 

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.