Vormsil kinnitati ametisse uus vallavanem

17. detsembri volikogu istungil kinnitati häälteenamusega järgmiseks vallavanemaks Maris Jõgeva.

Maris on Vormsiga seotud olnud enamuse elust ja tema esimene töökoht oli Vormsil.

Rubriigid