Eesti Saarte Kogu on Eesti saarte kogukondade ühendus.
Ühenduse liikmeteks on nii omavalitsused, kogukonnad,
külaseltsid kui saarte elanikud.

Eestis on kolm suursaart ja üle 2000 väikesaare ja laiu, millest 18 on püsivalt asustatud. Alalisi elanikke on suursaartel kokku 43933 ja väikesaartel kokku ligi 950 (2023). Enamik neist on meresaared, ainult Piirissaar asub Peipsi järves vastu Venemaa piiri. Omavalitsus on kolmel väikesaarel, kool neljal. Mõnel saarel on säilinud elatusallikana kalapüük. Osadel saartel tegeletakse loomakasvatusega, enamikel suvise turismiäriga.

Eesti saari ühendav Eesti Saarte Kogu asutati 5. detsembril 1992. aastal Muhu saarel. Ühendus esindab kõiki Eesti saari, sh suursaari Saaremaad, Hiiumaad ja Muhu saart. Ühenduse liikmeteks on nii omavalitsused, kogukonnad, külaseltsid kui saarte elanikud. Jooksev info vt: www.facebook.com/EestiSaarteKogu

ESK asutati 5. detsembril 1992. a Muhu saarel

Eesti Saarte Kogu (ESK) on Eesti saarte endiste ja praeguste kogukondade vabatahtlik ühendus. ESK kui saarlaskondade esindajate konsultatiivse organisatsiooni tegevuse põhieesmärgiks on saarte arengu ja elu järjepidavuse tagamine, sellega seotud probleemide läbitöötamine, nende teadvustamine ühiskonnale ja riigile ning nende lahendamisele kaasaaitamine.

Saarte probleemide mitmekesisuse täielikuks esiletoomiseks on ESKs esindatuse võimalus kõigil saartel sõltumata nende halduslikust staatusest ja elanike arvust ning kõikidel saarlaskondadel sõltumata nende praegusest elukohast.

Saarte häälekandjad

Kui tahad teada, mis Hiiumaal TEGELIKULT toimub, loe Hiiu Lehte!

Viimsi valla elanike kogukonnaleht, mis ilmub aastast 1989.

Saarlaste päevaleht Saarte Hääl ilmub teisipäevast laupäevani.

Koht, kus kõik ruhnumaine - igapäevaselt eriline ja tuttavalt tavaline.