Väikesaarte ühis-arendusprojekt (EAS)

Projekt: Kestlik loodus- ja kultuuripärandi kasutamine väikesaarte majanduses/turismis

EAS-Regionaalarengu toetuseksProjekti eesmärk on väikesaarte jaoks vajalike ühiste arendusprojektide ideede kogumine-nimestiku koostamine, läbitöötamine ning sõelale jäänud idee alusel konkreetse projektitaotluse ettevalmistamine. Rahastusallikana peetakse silmas perioodi 2014-2020 struktuurifondide võimalusi.

Pearõhk on väikesaartel turismiteenuste pakkumist elavdavatel ideedel, kuid teretulnud on projektiideed ka järgmistest valdkondadest: ühistegevus, ettevõtlus ja tööhõive, transpordi- ja sideteenused, hoolekanne ja tervishoid, energiamajandus, keskkonnateenused, haridus ja täienduskoolitus.

ESK partnerid selles projektis on Kihnu, Tõstamaa, Vormsi, Kaarma, Kihelkonna, Piirissaare, Noarootsi, Muhu, Ruhnu ja Viimsi vald ning Tallinna Kesklinna Valitsus.
Projekti toetab Väikesaarte programm

VS_tootubadekokkuv6te_MPank
VSaarte_turismiarendus_TVokk
VSaarte_keskkondturism_LFilippov
VSaarte_energiavarustus_YKask
VSaarte_vajadused_versus_ELfondide_prioriteedid_KEelma
Püsiasustusega väikesaared 2014

Kokkuvõtted ja ettekanded projekti töötubades 27.- 28. juuni

Saarte koostöö toetusvõimalused uuel planeerimisetapil 2014-2020 (Tahula, 27.06.2014)

Kokkuvõte_rahastamise _töötoast

Väikesaarte koostöövõimalused/vajadused turismiarenduses (Tahula, 27.06.2014)

A.Haabu, M.Sooneste Saarte ümarlaud, turismi töötuba

EAS Birgit Prikk ettekanne

Prangli reisid esitlus

A.Kikkas Esitlus27.06.14

 

Säästev energiamajandus (Tahula, 28.06.2014)

Energeetika töötuba kokkuvõte

Y.Kask_energiamuundamise lahendused väikesaartele

M.Laaniste_säästev energiamajandus

K.Nõmmerga SMILEGOV_presentation_28.06.2014

I.Allmann  Tee_valgustuseni_4

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post:eestisaartekogu@gmail.com
a/a EE167700771010055866 LHV

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär 
  • Liina Miks 
  • Jana Stahl

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.