Green Islands (Interreg IV A)

Projekt Green Islands

Green IslandsProjekti Green Islands eesmärgiks on keskkonnaseisundi hindamine kümnel osaleval saarel:
Rootsist Utö, Ornö, Askö, Ingmarsö, Ramsö ja Tunningö , Soomest Iniö, Vanö ja Skåldö ning Muhu Eestist.

Hindamine põhineb keskkonnaseisundi kaardistamisel ja analüüsil, mille käigus vaadeldakse: jäätmekäitluse, energia- ja veeressursside tarbimise ja reoveekäitluse küsimusi kaasatud saartel.
Projekt kestab 3 aastat (november 2010 – detsember 2013) ja seda toetab INTERREG IV A 2007-2013 programmi Saarte ja saarestike alamprogramm.

Projekti juhtpartner on Rootsist, Stockholmi saarestiku fond.
Eestist on partnerid MTÜ-d Jätkusuutlik Saaremaa ning Eesti Saarte Kogu.

Projekti koduleht: www.greenislands.seinterregi programmi logo

Projekti tegevusi kokkuvõttev seminar toimub 3. juunil 2013 Kuressaares, hotellis Meri.
vt Lõppseminari kava

Ettekanded projekti tutvustusüritustel