Jätkusuutlik kalamajandus (Interreg IIIA)

Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalamajanduse arengukava

Eesti Saarte Kogu osaleb INTERREG IIIA programmi projektis “Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalamajanduse arengukava”. Projekti käigus koostatakse ühistööna Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalanduse arengukavad. Projekt käsitleb valdkondi: kutseline kalapüük, kalatöötlemine ja -kaubandus, tegevusalaga seotud koolitusvajadused ja äritegevuse õpe, kalastusturism, kalavarude kaitse, ning Vakka-Soome ja Väinamere kui kalandusest sõltuvate alade regionaalse arengu iseärasuste väljaselgitamine. Kalandussektori arengusuunad koostatakse peamiselt töörühmade tegevuse, piirkonna kalandusjuhtide ja riigi- ning vallaametnike ühistööna. Projekti üheks lisaväärtuseks on Soome ja Eesti poolsete projektis osalejate kogemused praktilisest koostööst, teabevahetusest ja ka arengukavade ning -stsenaariumide koostamisest.
Pressiteade
Liite_AJAKAVA_viroksi
TIEDOTUSSUUNNITELMA ee
uus_taotlusvorm_30.08.2005

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post:eestisaartekogu@gmail.com
a/a EE167700771010055866 LHV

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär 
  • Liina Miks 
  • Jana Stahl

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.