VIII saarte noorte pärimuspäevad „Päevasaare Lood“

15-16 september 2023 .a. said üle aastate kokku saarte pärimuskultuuri noored viljelejad.

Seekordsetest pärimuspäevadest võttis osa 10 erinevat folkloori gruppi, kokku 106 last.

Kahe koosolemise päeva sisse mahtusid nii kodus ette valmistatud oma saare pärandkultuuri tutvustavad etteasted kui hiiu saare lugudest osasaamine.

Noored leidsid ühise “kodu” ja tegutsemispaiga Kärdla vastvalminud põhikooli hoones.

Sündmus sai avatud reede õhtul, kui saabujad said külastada Hiiumaa Muuseumi ning teha Kärdla kultuurimajas esinemisproovi.

Õhtul koguneti põhikoolis ühte suurde tutvumisringi, misjärel toimus “ASJA LUGU“. Iga saar tõi kaasa puust valmistatud söögiga seotud eseme (ese, mida on kasutatud toidu söömiseks, serveerimiseks, hoiustamiseks, valmistamiseks, segamiseks, püüdmiseks vmt). Eelnevalt tuli lastel koostada selle eseme kohta ka väike uurimus ja see vormistada maksimaalselt 1 A4 formaadis kirjatükiks. Kirjelduse koostamisel on abiks järgmised küsimused: Mis esemega on tegu? Kas sellel esemel on saarel oma murdes nimetus ja kuidas seda mujal nimetatakse? Mis otstarbeks seda eset kasutatakse? Kas ese on nimetatud või seotud mõne muistendi, legendi või looga? Kas seda eset kasutatakse ka tänapäeval või mil viisil on ese aja jooksul muutunud?

Kõigil saartelt oli ese välja pandud ja iga saar tegi esitluse.

Laupäeva hommikul said noored muusikud osaleda Kärdla keskväljakul, kus oli parasjagu toimumas Kärdla sügislaat. Iga saar sai teha oma ettaste. Seejärel toimus väljasõit “AJA LUGU” – Osalejad jaotati neljaks grupiks. Iga grupp sõitis tellitud bussi ja giidiga erinevasse Hiiumaa paika.

Välja valitud neli külastuspaika olid seotud mõne loo või legendiga, mis on ajahambale vastu pidanud ja siiani kõneainet pakuvad. Külastati nt Käinat, Suuremõisat, Risti mäge jt paiku.

Ekskursioonil tuli olla tähelepanelik ja kuuldud lood meelde jätta, sest hiljem pidi neid teistele edasi jutustama.

Seejärel jaguneti erinevatesse hiiu kultuuriga seotud õpitubadesse

“TEO LUGU”, mis koosnes erinevatest teemadest: hiidlaste laululugu, hiidlaste tantsulugu, hiidlaste pillilugu hiiu kandlel, hiiu keel, meisterdamine Rüitekk ja kotumees, etnograafilised paelad, meisterdamine Vanast uus.

Sündmuse kulminatsioon leidis aset laupäeva õhtul kui toimus kontsert “OMA LUGU” Kärdla Kultuurikeskuse saalis. Kõik saared tegid oma 5-7 minutilise etteaste. Sellest on valmimas videofilm.

Pidu lõppes õpetajate tänamisega, kes said sauna-aasta puhul kingituseks Hiiumaa käsitöö seebi ja viha.

Pärast kontserti oli simman hiiu noormuusikute kaasabil.

Õhtul kogunesid korraldajad ja laste juhendajad ümber laua ning lepiti kokku, et kindlasti tuleb pärimuspäevadega jätakata ning järgmised pärimuspäevad toimuvad Muhus septembris 2024. Sellega anti ka Pärimuspäevade Lipp muhukate kätte üle.

Fotod siit: https://drive.google.com/drive/folders/1OS3HxxlHazmOjt6GNBfChfoO8YHZdWTZ?fbclid=IwAR2-Uh_LNAqOt_pqivMM11NcHQft_V-Ms9eMrm9Z7xhvXK1Pdx2MZuVSKbg

———————————————-

Programmi juht: Jaanika Kuusik

Kärdla kultuurikeskuse ringijuht Helle-Mare Kõmmus

Kavaleht: OmaLugu-kava

Laste arv 106

Esindatud olid:

KÄINA HUVI- JA KULTUURIKESKUSE KÕRGESSAARE OSAKONNA HIIUKANDLE ÕPILASED, JUHENDAJA MALLE MÜRGIMÄE, KAASA MÄNGIS HELEN KÕMMUS

PRANGLI PÕHIKOOLI ÕPILASED, JUHENDAJA MARI ROOS JA SIIRI PIIRISSAARE

VORMSI PÕHIKOOL, JUHENDAJAD SABINE BURGER JA AGE KÕIVEER

MUHU FOLKLOORIRING JA KAPELL, JUHENDAJA LEENA PEEGEL

KIHNU KOOL, JUHENDAJAD KÜLLI LAOS JA EGERT PULL

RUHNU PÕHIKOOLI ÕPILASED JA ÕPETAJAD, JUHENDAJA KÜLLI UUSTAL

TAMMEOUGU LAPSED SÕRVEMAALT, JUHENDAJA TAMMEOUGU MARI

MUSTJALA KOOLI PÄRIMUSRÜHM SÕLUK, JUHENDAJA HELJE RAAPER

LEISI KOOLI PILLIRINGI LAPSED, JUHENDAJA IRJA AARDAM

KÄRDLA KULTUURIKESKUSE RAHVATANTSURÜHMAD PATSIUSTI JA NAADRESED, JUHENDAJA

Projekti toetajad: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuuriseltside Ühendus, Eesti Saarte Kogu, Eesti Kultuurkapital, Kärdla Kultuurikeskus ning asjaomased omavalitsused.

Liina Miks
projektijuht

Ruhnu valla viide sündmusele: 

Sõrve Pärimuse Seltsi lugu: Noorte pärimuspäevade eesmärgiks on saartel leiduva pärimuse alles hoidmine noorte kaudu. Pärimuspäevad taotlevad, et noored väärtustaksid oma pärimuskultuuri ning seeläbi taaselustaks neile omast elulaadi, tavasid, kombeid, oskusi ning keelelist eripära.

Eelmised saarte noorte pärimuspäevad toimusid Pranglil 2020 aastal

1.–13. septembril 2020 oli Prangli koolil au korraldada VII Saarte koolide pärimuspäevad, kus olid esindatud Ruhnu, Kihnu, Muhu, Mustjala, Leisi, Kaali, Vormsi ja Pärnu – kokku osales üle 100 õpilase ja juhendaja.

Traditsioonilisi saarte õpilaste pärimuspäevi korraldatakse Eesti saartel juba 2012. aastast.

Prangli saare hümn

Põhjarannik saarte vahel, Pedassaarest Pranglini. See on sõsarsaarte ahel, Aksi, Rammu, Malusi.
Meie Prangli nendest suurem, asub teistest kaugel ees. Looduski on temal kaunim, laiub karges sinivees.
Kivikarid, laintemüha jäävad meelde alati, kuigi olen saanud näha võõraid maid ja randasi.
Kodusaare liivakaldad, jändrikud neil kaldapuud, tihti torm neid visalt sasib, vahused on vetevood.
Meri laulab lainte taktis, üle männilatvade, metsamühin tormi saadab, liiva tuiskab kaugele.
Siin on minu sünnikodu, mis nii armas minule, siin ma kuulsin lainte müha olles üsna väikene.
Veedetud siin noorusaastad, kõikjal mälestustetulv, siin on noorus elurõõmud, siin mu hinge varasalv.
Prangli saar on minu kodu, teist ei mulle olla saa, ta on mulle kõige kallim, sa mu väike kodumaa.

—————————————————————————————————

Prangli noortepäevade fotomaterial:

https://photos.google.com/share/AF1QipN3gcXs1MXnJyx0tEsRTqkKyh3Q_o924Yrzo-_lAgYV-K9P61dA9UFRDQJm6s0LBQ?pli=1&key=bml3VWlaSlNucUZieVpUWmF3ZExnTGlaZF9iZUln

———————————————————————————————

Pärimuspäevade koond

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post:eestisaartekogu@gmail.com
a/a EE167700771010055866 LHV

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär 
  • Liina Miks 
  • Jana Stahl

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.