ESK suutlikkuse tugevdamine (KÜSK-i toetusega)

Projekt Eesti Saarte Kogu suutlikkuse tugevdamine

KÜSK-i toetatud projekt tegevused on lõppenud,  peamised tulemused on järgmised:

Uuendatud põhikiri on äriregistis regisreerimisel;

Koostati ja kinnitati uus strateegia aastani 2020, mis sisaldab ka missiooni, tegevuse põhimõtteid ning visiooni;

Tegevuskava  2013 /2014 aruandeaastaks on koostatud ja kinnitaud;

Täienenud on vabatahtlike nimekiri (8 uut aktiivset liiget kaastöökogus);

Strateegiliste partneritega (15 organisatsiooni) on allkirjastatud koostöömemorandum;

ESK listi kasutajate nimekiri (30 uut kasutajat) ja koduleht on uuenenud ja täienenud;

Suurenenud füüsilisest isikust ja MTÜ-dest liikmete hulk (17 uut füüs isikut ja 5 MTÜ-d);

Liikmete toetus on suurenenud (11 väikesaart partneritena osalemas uues projektis);

Osaletakse koostöös ESIN-ga ja EMSL-ga ning Väikesaarte komisjoniga;

Koostatud ja esitatud väikesaarte koostööprojekt EAS-i (Väikesaarte programmi);

Avalikkust on korduvalt informeeritud ESK taotlustest meedia vahendusel.

Projekti materjale:

Info projektist: artikkel ajalehes MM (11.märts https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=44&artid=52294&term=eesti%20saarte%20kogu ja

Hiiu Lehes 8. märtsil http://www.hiiuleht.ee/2013/03/esk-20-kuidas-edasi/;

Maaleht (19.sept):http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/milleks-vaikesaarele-kolm-suitsu.d?id=66756031

ESK strateegia 01.10.13

Koostoomemorandum_Pärnumaa

ESK_arvamus_PVS_eeln6ule

KOOSTÖÖMEMO_Hiiumaa

ESK 20 HIiu Leht 8.03.2013

Koostöömemo_Saaremaa

Projekti üldeesmärk: suurendada ESK suutlikkust esindamaks oma liikmete huve, seda tunnetavad nii liikmed kui partnerid.

Projekti tegevused, eeldatavad tulemused:

  • kaasajastatud põhikiri
  • koostatud strateegia ja tegevuskava
  • partneritega allkirjastatud koostöömemorandum ja selle lisadena kahepoolsed ühiste kavatsuste protokollid
  • uuendatud koduleht ja list
  • kasvanud liikmeskond ning vabatahtlike arv
  • toimib regulaarne koostöö Väikesaarte komisjoni ja ESIN-iga

Projekti maksumus: 8000 €, KÜSKi toetus 7200 €.

Vt Projekti täistaotlus

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post:eestisaartekogu@gmail.com
a/a EE167700771010055866 LHV

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär 
  • Liina Miks 
  • Jana Stahl

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.