VIRTU (Interreg IV A)

Eesti Saarte Kogu on “vaikiv partner” projektis Virtuaalsed eakate hoolekandeteenused Läänemere saartel (VIRTU).

Elanike vananemine ja hoolekandeteenuste nõudluse kasv on ajakohased ning  Soome, Ahvenamaa ja Eesti saarte jaoks ühised probleemid. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuste muutumisvajadus tuleneb piiratud eelarvest, kvalifitseeritud tööjõu nappusest ning kohustusest säilitada linnadega võrreldav teenuste tase. Eelnevast lähtudes on uute teenustemudelite väljaarendamine hädavajalik, sest senisel viisil jätkamiseks ei jätku vahendeid. Vanemaealistele mõeldus hoolekandeteenused vajavad muutusi, mis tagavad teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi nüüd ja tulevikus.
Projekti raames luuakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tänaseid võimalusi kasutades uued innovaatilised teenusemudelid, mis võimaldavad vanemaealiste, nende sugulaste, kohalike omavalitsuste ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajate omavahelist suhtlust ilma “toolilt tõusmata”.

Loe täpsemalt projekti kodulehelt.