VIRTU (Interreg IV A)

Eesti Saarte Kogu on “vaikiv partner” projektis Virtuaalsed eakate hoolekandeteenused Läänemere saartel (VIRTU).

Elanike vananemine ja hoolekandeteenuste nõudluse kasv on ajakohased ning  Soome, Ahvenamaa ja Eesti saarte jaoks ühised probleemid. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuste muutumisvajadus tuleneb piiratud eelarvest, kvalifitseeritud tööjõu nappusest ning kohustusest säilitada linnadega võrreldav teenuste tase. Eelnevast lähtudes on uute teenustemudelite väljaarendamine hädavajalik, sest senisel viisil jätkamiseks ei jätku vahendeid. Vanemaealistele mõeldus hoolekandeteenused vajavad muutusi, mis tagavad teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi nüüd ja tulevikus.
Projekti raames luuakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tänaseid võimalusi kasutades uued innovaatilised teenusemudelid, mis võimaldavad vanemaealiste, nende sugulaste, kohalike omavalitsuste ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajate omavahelist suhtlust ilma “toolilt tõusmata”.

Loe täpsemalt projekti kodulehelt.

 

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post:eestisaartekogu@gmail.com
a/a EE167700771010055866 LHV

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär 
  • Liina Miks 
  • Jana Stahl

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.