Tuletornid turismitooteks (Interreg IIIA)

Projekti peamine eesmärk oli tuletorniturismi edendamine Soome lõunarannikul ja Eestis. Tähelepanu keskmes olid turismimajanduse seisukohalt kõige atraktiivsemad tuletornid, nende haldamisega tegelevad ettevõtjad ning teised koostööpartnerid.

vt Projekti koduleht