Lingid

Dokumendid internetis:

Väikesaarte komisjoni  põhimäärus
Püsiasustusega väikesaarte seadus 

TÜ “Püsiasustusegga väikesaarte arengut takistavate kitsaskohtade kaardistamine” 

Infoportaalid ja kodulehed:

Euroopa Väikesaarte Ühenduse/ ESIN koduleht http://europeansmallislands.com/

Hiiumaa koduleht http://www.hiiumaa.ee
Biosfääri Kaitseala Hiiumaa keskus
Eesti Veeteede Ameti sadamaregister
Saaremaa koduleht http://www.saaremaa.ee/
Ilmatieteen Laitos (tuule kiirus ja suund Läänemerel)